İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Seyyid Ali Hoşafçı"

Teberrük – 2

2 Mayıs 20180

Rasülullah’ın Cübbesi İle Teberrük: Hazreti Ebû Bekir es-Sıddîk (radıyallahu anh)’ın kızı Hazreti Esma (radıyallâhu anhâ), Kisrâ’ya mensup (Acem hükümdarlarının giydiği) ipekten yaması bulunan, kenarları dîba (kalın kıymetli ipek) ile geçilmiş,
YAZININ DEVAMI

Teberrük

2 Nisan 20180

Bir kimseye olan muhabbetten dolayı, o kimseye gösterilen tazim, ona ait olan eşyalara, onun yaşadığı yerlere ve geçtiği yollara karşı özel ihtimam göstermek ve bu mekânları ziyaret etmek gibi faaliyetler,
YAZININ DEVAMI

Allah Teâlâ’ya Mekân İsnad Etmek

9 Mart 20180

Ehli sünnet vel cemaat âlimlerinin icmâsıyla Allah Teâlâ (celle celâluhû), zaman, mekan, cihet(yön), hulul(bir şeyin içine girmek) ve intikalden münezzehtir. Bu meselede sadece dört hak mezhebin imamı değil, bütün imamlar
YAZININ DEVAMI

Ölülere Telkin Vermek

1 Şubat 20180

Hazreti Âişe, Hazreti Ebû Hureyre ve Ebû Said el-Hudrî’nin (radıyallahu anhum ecmain) bildirdiğine göre, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ölülerinize Lâ ilâhe illallah’ı telkin ediniz!” Yahya b.
YAZININ DEVAMI

İstiğase ve Tevessül 4

1 Kasım 20170

Bu sayımızda da Selefi Salihin ile uzaktan ve yakından hiç alakası olmayan Tekfirci Selefilerin Tevessül ve İstiğase konusundaki batıl iddialarına geçen sayımızdaki yazımızın devamı olarak cevap vermeye çalışacağız. TEKFİRCİ SELEFİNİN
YAZININ DEVAMI

İstiğase ve Tevessül 3

1 Ekim 20170

Dergimizin bu sayısında Selefin yolundan gittiğini iddia eden tekfirci harici zihniyete sahip sözde selefilerin istiğase konusunda bilgileri çarpıtarak, gizleyerek, alimlerin sözlerini başından ve sonundan keserek, sahih hadisleri zayıf göstererek, usul
YAZININ DEVAMI

İstiğase ve Tevessül 2

1 Eylül 20170

Dergimizin bu sayısında da kendilerine selefi diyen tekfircilerin “istiğase” hakkında yaptıkları itirazlara cevap vermeye devam edeceğiz inşallah. TEKFİRCİNİN İTİRAZI: İstiğase/meded ve yardım isteme bir tür duadır. Hadiste ise “dua ibadetin
YAZININ DEVAMI

İstiğase ve Tevessül 1

1 Ağustos 20170

Dergimizin bu sayısında da istiğase hakkında yapılan itirazlara cevap vermeye devam edeceğiz inşallah. TEKFİRCİNİN İTİRAZI: Selefin istiğase diye söylediğiniz uygulamalarına baktığınızda yetiş ya şeyhim yetiş ya falan diye bir uygulama
YAZININ DEVAMI

İstigase 2

1 Temmuz 20170

Dergimizin geçen ayki (Mayıs-2017) sayısında kendilerine selefi diyen tekfircilerin yapılması caiz olan İstiğase’ye şirk demelerinin yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştık. Dergimizin bu sayısında da İstiğase konusunda onların itirazları ve o itirazlara
YAZININ DEVAMI

İstiğase Nedir?

1 Mayıs 20170

Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim Dergimizin geçen sayısında tekfirci selefilerin dini bilgileri çarpıtarak, gizleyerek, âlimlerin sözlerinin başını ve sonunu keserek, sahih hadisleri zayıflatarak, usul ve kaidelere sadık kalmayarak, insanları nasıl kandırdıklarına
YAZININ DEVAMI