İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Orhan Gazi Yüksel"

Ve Bir Gece Yüce Yâr’dan Bir Muştu Gelir

2 Mayıs 20180

بسم الله الرحمن الرحيم “Muhakkak ki Rabbinizin bazı zamanlarda sizlere özel ihsan ve ikramı (atiyyesi) vardır, onları kaçırmayın.” Ebu’d Derda (radıyallâhu anh) Bizleri Kur’an-ı Azimuşşân ile şereflendiren Rabbimize sonsuz hamdler,
YAZININ DEVAMI

Kudüs’ün Mücahid Sufileri

2 Nisan 20180

“Dünya görmüş âşıklara malum ola ki bu Kudüs-i Şerif, küçük bir şehir gibi görünür fakat toplam 240 mihrabı vardır. Mescid-i Aksâ ve iç kale camiinden gayri hepsi medrese ve zaviye
YAZININ DEVAMI

İmam Gazali’nin Mevlâna Ebu Ali el-Farmedi’yle Bağı

9 Mart 20180

Bütün hamdlerimiz: Ümmet-i Muhammed’i tahkik, insaf ve itidal sahibi alimlerle nimetlendiren Yüce Rabbimize, Salat ve Selamlarımız; Hazreti Muhammed ve O’nun Âl ve Ashabına olsun! Mevlâna Şeyh Ebu Ali Farmedi (kuddise
YAZININ DEVAMI

Enbiya-i Kiramın Umre ve Haccı Bize ne Anlatır?

1 Şubat 20180

Beytullah’ı ve onun yollarını bizlere gösteren ve ihsan eden yüce Mevla’mıza sonsuz hamd-u senalar, bütün peygamberlere can-ı gönülden salat ve selamlar olsun. Yüce Rahman (celle celaluhu), Beytullah’ı “en kadim ev”
YAZININ DEVAMI

Medrese İle Tekke Arasına Köprü Kuran Şah

9 Ocak 20180

Dostlarına dost olma yollarını bizlere ihsan eden Yüce Mevlamıza sonsuz hamd-u senalar, en kıymetli dostumuza can-ı gönülden salat ve selamlar olsun. İslam tarihinin bazı dönemlerinde tasavvuf ehli olmayan ulema ile
YAZININ DEVAMI

Yüce Kitabın Yüce Ahlak Esasları

1 Aralık 20170

Kur’an-ı Hakim’inde yüce ahlak esaslarını bize bildiren Rabbimize nihayetsiz hamdler, “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”1  övgüsüne mazhar olan Efendimize en güzel selam ve salatlarımız olsun. İnsanoğlunun edep ve ahlakla
YAZININ DEVAMI

Yeryüzünün Yıldızları: İlmin Hakkını Verenler

1 Kasım 20170

ütün hamdlerimiz, her türlü şükrümüz ümmet-i Muhammed’i rabbani alimlerle nimetlendiren Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız alimlerin önderi Hazreti Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına olsun. Âlim kelimesi Arapçadaki “bilmek” anlamında
YAZININ DEVAMI

Haram Aylarda Kendinize Zulmetmeyin

1 Ekim 20170

Bütün hamdlerimiz her şeyi mükemmel bir ölçüde yaratan Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız Hazreti Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına olsun. Haram aylar, İslam’ın zaman ile ilgili önemli bir şiarı/özelliği
YAZININ DEVAMI

Allah’a Teslim Olun! O’na Samimiyetle Boyun Eğenleri Müjdele!

1 Eylül 20170

Kul olmanın en derûnî manasıyla Rabbimize hamd ve senalar, teslimiyet rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya ve Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail’e can-ı gönülden salat ve selamlarımız olsun! Teslimiyet; “سَلِمَ” “selime” fiilinden gelir.
YAZININ DEVAMI

(Rasulum) De Ki; Eğer Allah Aşkı Varsa Uyun Bana

1 Ağustos 20170

Bizleri kitabıyla şereflendiren Yüce Rabbimize nice hamdler, o kitabı ümmetine öğreten ilk muallime can-ı gönülden salat ve selamlarımız olsun. Sahabe efendilerimizin büyüklerinden İbni Mes’ud’a (radıyallâhu anh) Beni Esed kabilesinden bir
YAZININ DEVAMI