İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Ömer Faruk Korkmaz"

Hac ve Umre İbadetlerindeki Yaygın Hatalarımız

31 Ocak 20180

İbadetlerin yerine getirilmesinden çok nasıl yapıldıkları önemlidir. Zira yapılması gerektiği şekilde yerine getirilmeyen bir ibadet, hiç yapılmamış gibi vebal sahibi yapar. Bu yüzden Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), erkânı,
YAZININ DEVAMI

Bir Şeyhe Müntesip Olan Kişinin Diğer Şeyhin Sohbetine İştirakı Uygun mudur?

10 Ocak 20180

Soru: Selâmun aleyküm hocam, bizim bir arkadaş bir cemaate mensup. Bir gün kendisine bağlı olduğu şeyhten başka bir şeyhin sohbetine gitmeyi ona teklif ettiğimde bunu reddetti. Sebebini sorduğumda bunun uygun
YAZININ DEVAMI

Çağdaş İlim Öğrenme Metodunun Ahlak Problemi

1 Aralık 20170

İslâm’a taalluk eden herşeyi idrak ve tatbik hususunda yaşadığımız savrulmuşluğun en fazla aksettiği konu ilim öğrenme metodudur. Naslardan istihrac ettikleri ilim kesb etme menhecini noksansız bir şekilde uygulamaya döken selefin
YAZININ DEVAMI

Âlimlerle Münâsebetimiz Ve Körelen Âdâb-I Muâşeretimiz

1 Kasım 20170

Modern dönemlerde körelen değerlerimizin başta gelenlerindendir âdâb-ı muâşeret kuralları. İslam toplumları, kendilerini inşâ eden ve ayakta tutan muâşeret kuralları, sağlam bir temele dayanan örf-i sahih ve medeniyet unsurlarını muhtevi olan
YAZININ DEVAMI

Ehl-i Sünnet Nazarında Hazreti Muaviye

1 Ekim 20170

Sahabe İslam’ın omurga kuşağıdır. Bunun böyle olduğunu bilen sahabe tenkitçileri omurgayı zedelemek ve bütünüyle bünyeyi teslim almak için cerh etmeye çalışırlar sahabeyi. Kimsenin masumiyetlerini savunmadığı ashab-ı kirâmı beşer icabı kendilerinden
YAZININ DEVAMI

Kurbanın Ruhumuza Nakş Ettiği Mana: Teslimiyet

1 Eylül 20170

İbadetler, her biri muhtelif manaları remz eden fiîliyattan ibarettir. Namaz ubudiyeti, Oruç sabrı, Hac Allah yolunda maddi meşakkatlere tahammülü, Zekât yaratan için dünyadan geçebilmeyi, Kurban ise teslimiyeti remz eder. Bizlerden
YAZININ DEVAMI

Sünnet-i Mutahhara

1 Ağustos 20170

Bizleri Kur’an’a çağırdıkları sloganıyla esasında kendi düşüncelerine davet eden insanların sayısı bu gün pek de az değildir. Ehliyetini sorgulamaksızın diğerine inat yazdığı mealiyle ahkâm kesenden tutun, yazılan meallerle piyasa allameliğine
YAZININ DEVAMI

İ’cazu’l Kur’an

1 Temmuz 20170

İ’caz kelimesi عجز kökünden gelmektedir. Acz ise bir şeyi yapmaktan kusurlu olmak/onu yapamamak manasındadır. İ’caz kelimesi ise lügavî mana olarak aciz bırakma manasını taşımaktadır. Kur’an ilimlerinde bahsettiğimiz i’caz tabiri ise
YAZININ DEVAMI

Kur’an-ı Azîmüşşân’da Nesih Meselesi

1 Haziran 20170

Kuran ilimlerine bahis olan terimler arasında en tartışmalısı “Nesh”dir. Aslında bunu söylerken Nesh’in inkâr tarafında çok büyük bir ulema topluluğunun olduğunu söylemekte bir haksızlıktır. Zira konuyla ilgili bilgi arz eden
YAZININ DEVAMI

Üç Mescitten Başkasi İçin Yolculuk Edilmez Hadis-i Şerîfi

1 Mayıs 20170

Ayet ve hadislerin zahirlerine bakarak peşin hükme gitmeyi adet haline getirmiş olan, bütüncül bir okuma yerine parçacı mütalaa ekolünü ihdas ederek mezheplerinin esası haline getiren birçok kişi vardı tarihte, şimdi
YAZININ DEVAMI