İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Ramazan Ayının Fazileti

2 Mayıs 20180

Allah Teâlâ, mahlûkatı içerisinde bazı insanlara, bazı zamanlara, bazı yerlere, bazı hayvanlara ve bazı varlıklara özel değer atfetmiştir. Nitekim başta Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) olmak üzere Peygamberlere ve
YAZININ DEVAMI

Muhammed Masum Hazretleri’nin Haremeyn Ziyareti

1 Şubat 20180

MUHAMMED MASUM SERHENDİ (kuddise sırruhu) (h.1007-1079) Muhammed Masum (kuddise sırruhu), 11 Şevval 1007’de Serhend’e iki mil uzaklıktaki Mülk-i Haydar mevkiinde dünyaya gelmiştir. İmam-ı Rabbânî (kuddise sırruhu)’nun üçüncü oğludur ve kendisinden
YAZININ DEVAMI

İstanbul’da İlk Nakşi Şeyhi – Seyyid Emir Ahmed Buhari

10 Ocak 20180

Allah’ın ismiyle, O’na hamd ederek, Rasûlü Zîşân’a, âilesine ve ashâbına da salât ve selamdan sonra, Allah ve Rasûlü’nün dostlarının himmetiyle… Orta Asya ile Anadolu coğrafyası arasındaki yakın ilişkinin dikkate değer
YAZININ DEVAMI

İlim Yolunda Çekilen Sıkıntılar

1 Kasım 20170

İlmi her şeyi kuşatan ve nihayetsiz olan (el-Alîm) Allah Teala’ya sonsuz hamdü senâlar, âlimlerin ve zımnında ilmin değerini en veciz ve beliğ ifadeyle “Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir”1 buyurarak ifade eden Rasûlüllâh
YAZININ DEVAMI

Hazret-i Hasan’ın Vefatı

1 Ekim 20170

Giriş Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e maddi ve manevi bakımdan yakın olan müslümanların hayatları, tarihin en fazla üzerinde durduğu konulardandır. Çocukluk döneminde Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in terbiyesi
YAZININ DEVAMI

Sünnet İnkarcılığının Tarihi Seyri

1 Ağustos 20170

Rasûlüllâh sallallâhu aleyhi ve sellem hayatta iken, sahâbede Peygamber (aleyhisselâm)’ın emrine itaatin vacib olmasına dair hiç bir şüphe yoktu. Sahâbenin hiçbiri, birbirlerine karşı şüpheci gözüyle bakmamış ve birbirlerini itham edip
YAZININ DEVAMI