İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Hazreti Hüseyin ve Kerbelâ Faciası

1 Ekim 20170

Kerbelâ olayı, yani Hazreti Hüseyin (radıyallâhu anh)’ın H.61/M.680 yılında Kerbelâ’da şehid edilmesi, İslâm tarihinde yaşanan çok dehşetli bir olaydır. Bu olay, İslâm tarihinin kanayan yaralarından biridir. Peygamber Efendimiz (sallâllâhu aleyhi
YAZININ DEVAMI

El-Meslekü’l-Mütekassit Fi’l-Menseki’l-Mütevassit Molla Alî El-Kârî

1 Eylül 20170

Fıkıh literatüründe umûmî olarak bütün konulara şamil olan eserlerin oluşturduğu edebiyatın yanısıra bir de husûsî olarak belirli konularla ilgili telif edilmiş eserler bulunmaktadır. İmam Ebû Yusuf’un (rahimehullâh) malî hukuk alanında
YAZININ DEVAMI

Mevlana Muhammed Taki Osmani ve Sünnet’in Değeri ve Bağlayıcılığı İsimli Eseri

1 Ağustos 20170

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla; Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz (sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem)’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra: Müslümanlar, siyasi
YAZININ DEVAMI

Büyük Tefsir Tarihi (Tabakâtü’l-Müfessirîn)

1 Haziran 20170

Ömer Nasuhi Bilmen (v.1971) (rahimehullâh) Tabakâtü’l-Müfessirîn: Büyük Tefsir Tarihi isimli eseri Tabakât kelimesi “tabaka” kelimesinin cemisi/çoğulu olup sıra halinde üst üste konulmuş katman, belirli bir sınıf, zümre, nesil, veya kuşağı
YAZININ DEVAMI

Safahât min Sabri’l-Ulemâ

1 Nisan 20170

صَفَحَاتٌ مِنْ صَبْرِ الْعُلَمَاءِ عَلَى شَدَائِدِ الْعِلْمِ وَالتَّحْصِيلِ تَأْلِيف: عَبْدُ الْفَتَّاح أَبُو غُدَّة رحمه الله مكتب المطبوعات الإسلامية – دار البشائر الإسلامية Allah (Celle Celâlühû) Kur’ân-ı Mübîn’inde, bizlere birçok tarihî
YAZININ DEVAMI

İfrat-Tefrit Arasında İman ve Küfür

1 Mart 20170

Şüphesiz dini meselelerin temelini “İman” ve “Küfür” kavramları oluşturmaktadır. Bugün ve geçmişte Müslümanlar arasında olan ihtilaflara bakıldığında, bu ihtilafların temelinin genellikle bu iki kavrama dayandığı görülecektir. Ancak birçok meselede olduğu
YAZININ DEVAMI

Erken Dönem Sufi Portresi Olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife

1 Şubat 20170

Bütün hamdler; kâinatı yoktan var eden, tüm zaman ve mekânları yaratan, kendisine dostlar seçen âlemlerin Rabbi Allah (Celle Celâlühü)’ye aittir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen, Allah yolunun davetçisi, Rabbimizden gelen hidayet
YAZININ DEVAMI

Kabir Ziyareti Ahkâm ve Âdâbı

1 Ocak 20170

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem İslâmiyet’in ilk yıllarında kabir ziyaretini yasaklamıştı. Bunun önemli sebebi o dönemde Câhiliye âdetleri tam olarak sökülüp atılmamasıydı. Zira Araplar büyük ve kalabalık bir kabile
YAZININ DEVAMI

Ehl-i Sünnetin Müdâfaası

3 Aralık 20160

İmam-ı Rabbânî Müceddidi Elfi’s-Sânî Kuddise Sirruhu İkinci bin yılın müceddidi olan İmam-ı Rabbânî Kuddise Sirruhu sadece seyrü sülûk faaliyetleri ile meşgul olmamış, bilakis batıl görüş ve itikatlarla da mücadele etmiştir.
YAZININ DEVAMI

Cuma namazı ve Zuhr-i Âhir

1 Eylül 20160

Cuma Namazı ve Zuhri Ahir Hakkında İki Risale Neden Zuhr-i âhir…… İslami değerlerimizi kaybetti(rildi)ğimiz, her gün yeni bir islam anlayışının türe(til)diği günümüz modern çağında, 1400 yıldır islam adına okuduğumuz, öğrendiğimiz
YAZININ DEVAMI