İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Rabbani Alimler ve Tasarruf

1 Kasım 20170

Beşerî ilişkilerde ortalama bir ahlak zarurîdir. Öyle de, bu ortalamanın ölçüsü ne? Kime göre, ne derece? Bu soruların cevabını herkes kendi zaviyesinden belirlemeye kalktığında da, tabi olarak bir karışıklık söz
YAZININ DEVAMI

İlim Yolunda Çekilen Sıkıntılar

1 Kasım 20170

İlmi her şeyi kuşatan ve nihayetsiz olan (el-Alîm) Allah Teala’ya sonsuz hamdü senâlar, âlimlerin ve zımnında ilmin değerini en veciz ve beliğ ifadeyle “Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir”1 buyurarak ifade eden Rasûlüllâh
YAZININ DEVAMI

Âlimler

1 Kasım 20170

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla; Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz (sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem)’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra: Giriş Hira
YAZININ DEVAMI

İslâm Ulemâsı ve Politize Olmak Tehlikesi

1 Kasım 20170

Ulema her dönem ve her koşulda hakkı ayakta tutmakla muvazzaftırlar. Bunu yaparken de kendilerini kısıtlayacak her türlü bağlantı ve saplantılardan uzak durmakla mükelleftirler. Zira bunun bir adım ötesi hakkın ihkak
YAZININ DEVAMI

Âlimlerle Münâsebetimiz Ve Körelen Âdâb-I Muâşeretimiz

1 Kasım 20170

Modern dönemlerde körelen değerlerimizin başta gelenlerindendir âdâb-ı muâşeret kuralları. İslam toplumları, kendilerini inşâ eden ve ayakta tutan muâşeret kuralları, sağlam bir temele dayanan örf-i sahih ve medeniyet unsurlarını muhtevi olan
YAZININ DEVAMI

Arakanda Zulüm Devam Ediyor!

1 Ekim 20170

Müslüman Arakan halkına yapılan zulüm ve işkenceler devam ediyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği başkanı Yusuf el-Karadavi, Myammar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yaptığı işkence ve katliamlara karşı İslam dünyasını ve Arap ülkelerini
YAZININ DEVAMI

Aşûre Günü Hadisleri ve Salih Ameller

1 Ekim 20170

Aşure günününİslam tarihimizde önemli bir yeri bulunmaktadır. Gerek Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’den önce ve gerekse sonra bir takım olaylar cereyan etmiştir. Bunları Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberi bir
YAZININ DEVAMI

Hazreti Hüseyin’in Şehadeti ve Mübarek Başının Bulunduğu Mekân

1 Ekim 20170

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz (sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem)’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra: Hazreti Hüseyin
YAZININ DEVAMI

Ehl-i Sünnet’in Kerbelâ Olayına Bakışı

1 Ekim 20170

Kerbelâ Vakası sebebiyle Hazreti Muaviye (radıyallâhu anh)itham edildiği için konuya girmeden evvel onun bu hâdiseyle hiçbir ilgisinin bulunmadığına ve faziletlerine dair kısa bir malumat aktarmanın yerinde olacağı kanaatindeyiz. Sahabe-i Kiramın
YAZININ DEVAMI

Hazret-i Hasan’ın Vefatı

1 Ekim 20170

Giriş Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e maddi ve manevi bakımdan yakın olan müslümanların hayatları, tarihin en fazla üzerinde durduğu konulardandır. Çocukluk döneminde Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in terbiyesi
YAZININ DEVAMI