İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Osmanlı Döneminde Haremeyn Yolculuğu

31 Ocak 20180

Osmanlı Devleti; sultanları, vüzerası ve uleması tarafından müstakil bir devlet değil, Hazreti Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medîne-i Münevvere’de kurmuş olduğu Devlet-i Âliye’nin devamı sayılmıştır.1 Devletinin ordusu da yine Asakir-i
YAZININ DEVAMI

Hac ve Umre İbadetlerindeki Yaygın Hatalarımız

31 Ocak 20180

İbadetlerin yerine getirilmesinden çok nasıl yapıldıkları önemlidir. Zira yapılması gerektiği şekilde yerine getirilmeyen bir ibadet, hiç yapılmamış gibi vebal sahibi yapar. Bu yüzden Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), erkânı,
YAZININ DEVAMI

Peygamber Efendimiz’in Hadis-i Şeriflerinde Umre

31 Ocak 20180

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz Sallallahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra: Giriş Sözlük
YAZININ DEVAMI

Muhammed Masum Hazretleri’nin Haremeyn Ziyareti

31 Ocak 20180

MUHAMMED MASUM SERHENDİ (kuddise sırruhu) (h.1007-1079) Muhammed Masum (kuddise sırruhu), 11 Şevval 1007’de Serhend’e iki mil uzaklıktaki Mülk-i Haydar mevkiinde dünyaya gelmiştir. İmam-ı Rabbânî (kuddise sırruhu)’nun üçüncü oğludur ve kendisinden
YAZININ DEVAMI

Ölülere Telkin Vermek

29 Ocak 20180

Hazreti Âişe, Hazreti Ebû Hureyre ve Ebû Said el-Hudrî’nin (radıyallahu anhum ecmain) bildirdiğine göre, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ölülerinize Lâ ilâhe illallah’ı telkin ediniz!” Yahya b.
YAZININ DEVAMI

Kadının Mahremsiz Hacca Gitmesi

29 Ocak 20180

Müslüman bir kimseye, kadın olsun erkek olsun haccın farz olabilmesi için “hür, âkil ve mükellef olması gibi hac ibadetinin sahih olmasının şartları vardır. Bu şartlar bir kimse üzerinde tahakkuk etmeksizin
YAZININ DEVAMI

Kadınların İhramlıyken Yüzlerine Örtü Sarkıtmaları

29 Ocak 20180

Soru: Umreye gittiğimizde, gerek Türkiye’den ve gerekse Suud başta olmak üzere diğer ülkelerden gelen bir kısım bayanların ihrama girdikten sonra yüzlerini açmayıp peçe sarkıttıklarını görüyoruz, bu caiz midir? Böyle bir
YAZININ DEVAMI

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Halifesi Hace Muhammed Parisa Hazretlerinin Hayatı

10 Ocak 20180

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; Âlemlerin rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz Sallellahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra: Hace Muhammed
YAZININ DEVAMI

Bir Şeyhe Müntesip Olan Kişinin Diğer Şeyhin Sohbetine İştirakı Uygun mudur?

10 Ocak 20180

Soru: Selâmun aleyküm hocam, bizim bir arkadaş bir cemaate mensup. Bir gün kendisine bağlı olduğu şeyhten başka bir şeyhin sohbetine gitmeyi ona teklif ettiğimde bunu reddetti. Sebebini sorduğumda bunun uygun
YAZININ DEVAMI

Yakub Çerhî El Hisarî (kuddise sırruhû) ve İlmi Tarafı

10 Ocak 20180

İsmi Ya’kûb ibni Osmân ibni Mahmûd ibni Muhammed ibni Mahmud el-Gaznevî el-Çerhî es-Serrezî en-Nakşibendî’dir. Tarikâti Âliyye-i Nakşibendiyye’nin 18. altın halkasıdır. Afganistan’ın Kâbil ve Kandahâr arasında bulunan Gazneytn vilâyetinin Çerh köyünde
YAZININ DEVAMI