İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

El-Meslekü’l-Mütekassit Fi’l-Menseki’l-Mütevassit Molla Alî El-Kârî

1 Eylül 20170

Fıkıh literatüründe umûmî olarak bütün konulara şamil olan eserlerin oluşturduğu edebiyatın yanısıra bir de husûsî olarak belirli konularla ilgili telif edilmiş eserler bulunmaktadır. İmam Ebû Yusuf’un (rahimehullâh) malî hukuk alanında
YAZININ DEVAMI

Mevlânâ Yakub-i Çerhî (Kuddise Sirruhû)

1 Eylül 20170

Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) on sekizinci altın halkası Mevlânâ Yakub-i Çerhî (kuddise sirruhû) hazretleridir. Uzun adı Yakub b. Osman b. Mahmud el-Çerhî el-Ğaznevî es-Serrezî’dir. Nakşibendî nisbetini ilk olarak Mevlânâ
YAZININ DEVAMI

Mevlânâ Hâce Ubeydullâh Ahrâr (Kuddise Sirruhû)

1 Ağustos 20170

İrfan ve irşad medresesinin müderrisleri olan Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) on dokuzuncu altın halkası arifler ve mürşidler dairesinin kutbu Mevlânâ Hâce Ubeydullah Ahrâr (kuddise sirruhû) hazretleridir. Ziyadesiyle fazilet ve
YAZININ DEVAMI

Tarihselcilik Ve Tarihselcilerin İslam Geleneğinde Aradığı Örnekler

1 Temmuz 20170

KITLIK ZAMANINDA HAZRETİ ÖMER’İN (Radıyallâhu Anh) EL KESME CEZASINI (HADD-İ SİRKAT) UYGULAMAMASI Kur’an, Müslümanlar tarafından takdis edilen ilâhî bir vahiy olduğu gibi, onları dünya ve ahiret saadetine eriştirecek birtakım ilkeleri
YAZININ DEVAMI

Mevlânâ Muhammed Zâhid (Kuddise Sirruhû)

1 Haziran 20170

Tarikat-ı Nakşibendiyye-i Aliyye’nin (Kaddesallâhu Esrârahum) yirminci altın halkası, müttakîlerin umdesi, mürşidlerin mesnedi ve evliyânın özü olan Mevlânâ Muhammed Zâhid (Kuddise Sirruhû) Hazretleridir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Semerkant’ta yaşamıştır. Mevlânâ
YAZININ DEVAMI

Mevlânâ Derviş Muhammed (Kuddise Sirruhû)

1 Mayıs 20170

Mevlânâ Derviş Muhammed (Kuddise Sirruhû) hazretleri Silsile-i Aliyye’nin (Kaddesallâhu Esrârahum) yirmi birinci altın halkasıdır. Buhara’nın Emkene köyünde yaşamıştır. Evliyanın gavsı olan Mevlânâ Derviş Muhammed (Kuddise Sirruhû) yağmur misali nurlar yağdıran
YAZININ DEVAMI

Mevlânâ Hâcegî Muhammed Emkenegî

1 Nisan 20170

Allah dostlarının (Kaddesallâhu Esrârahum) hayatlarını okumak, onların ahlakıyla ahlaklanma menziline giden yolda bir delâlet remzi, ibret ve nasihat vesilesidir. Süfyân b. Uyeyne (Rahimehullâh) şöyle buyurmuştur: “Salihler zikredildiğinde rahmet iner.”2 Onları zikretmek,
YAZININ DEVAMI

Mevlânâ Muhammed Bâkîbillâh

1 Mart 20170

Tarikat-ı Nakşibendiyye Silsile-i Aliyyesi’nin yirmi üçüncü altın halkası Mevlânâ Muhammed Bâkîbillâh (Kuddise Sirruhû) hazretleridir. Lakabı Müeyyidüddîn olan Muhammed Bâkîbillâh (Kuddise Sirruhû) Allah Teâlâ’nın sırlarından bir sır, ilimleri ve marifetleri cem
YAZININ DEVAMI

İkinci Bin Yılın Müceddidi İmam-ı Rabbânî

1 Şubat 20170

İmam-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) şeyhinin emriyle Serhend’e döndükten sonra, ona tekrar kavuşmak için Delhi’ye gitti. Bir müddet burada hizmetinde kalıp sohbetlerinde bulundu. Serhend’de elde ettiği makamları burada kat kat yükseltti.
YAZININ DEVAMI

Selef ve Halef Ulemanın Rabıta Telakkileri

1 Şubat 20170

Rabıta, Zât-ı Pâk-i Subhâniyye’ye vasıl olma yolunda pek muazzam bir vesiledir. Bu vesilenin mahiyeti ancak tam manasıyla onun künhüne varan ehli tarafından tarif edilebilir. Günümüzde bazıları tarafından rabıtaya birtakım kara
YAZININ DEVAMI