İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Sülûk ve Mücahede Edepleri

1 Aralık 20170

Sülûk; lugatta bir yola girmek/düzelmek ve hareket/tavır/davranış manalarına gelir. Istılahta ise; kavuşmaya hazır olması için ahlakı güzelleştirmekten ibarettir. Yani kulun nefsini kötü ahlaklardan temizlemesidir.1 Mücahede; lugatta savaşmak/cihat etmek manasındadır. Istılahta
YAZININ DEVAMI

Ehlullah’ı Ziyaret Edebi

1 Kasım 20170

Allah için birini sevmek ve ziyaret etmek dinimizce güzel görülen bir ameldir. Ulema bu husustaki rivayetleri cem eden müstakil kitaplar yazmıştır. İbnü Kudâme el-Makdisî Rahimehullâh’ın Kitâbu’l-Mütehâbbîne Fillâh isimli eseri bunlardan
YAZININ DEVAMI

Vird ve Hatim Edebi ( Devamı…)

1 Eylül 20170

Hatme-i Hâcegân: Hatme-i Hâcegân ya da Hatmi Şerif, Nakşibendi tarikatına has bir zikir çeşididir. Hatm: Lugatta bir şeyin sonuna ulaşmak, tamamlamak, sonuna kadar okumak manalarına gelmektedir. Ayrıca bir arada muayyen
YAZININ DEVAMI

Vird ve Hatim Edebi (Devamı…)

1 Ağustos 20170

Manevi hastalık (kabz hali) geldiğinde ne yapılmalı? Manevi kabz hali ağır gelip salikin kalbine gevşeklik, gaflet ve düşünceler gelirse feyiz o kimseden kesilir. Bu tarikat vazifelerinin icrasında olduğu gibi sair
YAZININ DEVAMI

Vird ve Hatim Edebi

1 Temmuz 20170

Vird, lügatta, Müslümanın okuduğu Kur’ân veya zikirlerden belirli bir kısımdır. Virdi, Ebu Talip Mekkî (kuddise sirruhu) “Gece ve gündüzden devamlı kula gelen bazı vakitlerdir ki, bu vakti kul Rabbine yaklaşmaya
YAZININ DEVAMI

İhlas, Talep ve Feyiz Alma Edebi

1 Haziran 20170

Müridin şeyhine olan ihlası şu mertebede olmalıdır: Mürşid Rasûlüllah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in vekili ve yeryüzünde Allah Teâlâ’nın halifesidir. Mürşid kendisini reddederse, Allah Teâlâ ve Rasûlülünün reddeceğine ve kabul ederse
YAZININ DEVAMI

Mürşide Hizmet Edebi

1 Mayıs 20170

Bu edep ya bedenle ya da mal ile olur. Beden ile hizmet odur ki; mürşide hizmet Rasûlüllah (sallallâhu aleyhi ve sellem’e) hatta Hak Teâlâ’ya raci olduğunu itikat edip o hizmeti
YAZININ DEVAMI

Mürşid ile Konuşma Edebi

1 Nisan 20170

Mevlâ Teâlâ hazretlerine gerekli kulluk edeplerini hakkıyla yerine getirmeye bir mukaddime olan şeyh terbiyesinin önemli kısımlarından biri de Şeyh Efendi ile olan konuşma edebidir. Mürid Mürşidi ile konuşacağı vakit ondan
YAZININ DEVAMI

Mürşid ile Huzur Edebi

1 Mart 20170

Üstadımız Mahmud Efendi hazretleri (Kuddise sirruhû) İrşad’ül-Mürîdîn isimli eserinin başında şöyle buyuruyor. “Büyükler edep öğretiyorlar bize, kemale ermek için edepli olmak lazım. Edebi de ancak şeyhlerden ve onların kitaplarından öğrenebiliriz.
YAZININ DEVAMI

Mürşid-Mürid Hukuku

1 Şubat 20170

Uzun bir fetret döneminden sonra insanlık Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in getirdiği İslam diniyle şerefyab oldu. Cahiliye asrı insanlık dışı hareketlerin ve sözlerin sahnelendiği yer olmaktan çıkarak saadet asrına
YAZININ DEVAMI