İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Monthly Archives: Şubat 2017

İkinci Bin Yılın Müceddidi İmam-ı Rabbânî

1 Şubat 20170

İmam-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) şeyhinin emriyle Serhend’e döndükten sonra, ona tekrar kavuşmak için Delhi’ye gitti. Bir müddet burada hizmetinde kalıp sohbetlerinde bulundu. Serhend’de elde ettiği makamları burada kat kat yükseltti.
YAZININ DEVAMI

Erken Dönem Sufi Portresi Olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife

1 Şubat 20170

Bütün hamdler; kâinatı yoktan var eden, tüm zaman ve mekânları yaratan, kendisine dostlar seçen âlemlerin Rabbi Allah (Celle Celâlühü)’ye aittir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen, Allah yolunun davetçisi, Rabbimizden gelen hidayet
YAZININ DEVAMI

Selef ve Halef Ulemanın Rabıta Telakkileri

1 Şubat 20170

Rabıta, Zât-ı Pâk-i Subhâniyye’ye vasıl olma yolunda pek muazzam bir vesiledir. Bu vesilenin mahiyeti ancak tam manasıyla onun künhüne varan ehli tarafından tarif edilebilir. Günümüzde bazıları tarafından rabıtaya birtakım kara
YAZININ DEVAMI

Haramla Allah’ın Rızasına Ulaşılamaz

1 Şubat 20170

Hamd; Âlemlerin Rabbi, yerin, göğün, tüm kâinatın yegâne sahibi Allah (Celle celâluhû) mahsustur. Salat ve Selam; Mevla Teâlâ’nın habibi, beşerin efendisi, yaratılanların en hayırlısı olan Rasulullah Efendimize (Sallallâhu aleyhi ve
YAZININ DEVAMI

Na’l-i Şerif

1 Şubat 20170

Na‘l-i şerif: İslâmî edebiyatta, hem Resûl-i Ekrem’in zatının hem de ayağının kutsiyetine nisbetle önemli görülmüştür. Bu nedenle Hazreti Peygamber’in giydiği ayakkabıları “HUFF ve NA’L-İN” na‘t-ı şerif ,mevlid-i şerif,sîre-i şerif ve
YAZININ DEVAMI

Mürşid-Mürid Hukuku

1 Şubat 20170

Uzun bir fetret döneminden sonra insanlık Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in getirdiği İslam diniyle şerefyab oldu. Cahiliye asrı insanlık dışı hareketlerin ve sözlerin sahnelendiği yer olmaktan çıkarak saadet asrına
YAZININ DEVAMI

Mahmud Eren Hocaefendi ile Tasavvuf ve Râbıta Üzerine

1 Şubat 20170

الحمد لله و لى كل حمد ثناء و الصلاة و السلام على محمد سيد الرسل و الانبياء و على أله و اصحابه نجوم الإقتداء و الاهتداء Bizleri ağyara hasım ebrara
YAZININ DEVAMI

Müfessir Âlûsî Rahimehullâh ve Sûfîlik Tarafı

1 Şubat 20170

Son dönem müfessirlerinin başında, tartışmasız Âlûsî (Rahimehullâh) gelmektedir. O telif etmiş olduğu kitaplarında gerek şer’î ilimlerde, gerekse alet ilimlerinde ne kadar mahir olduğunu ortaya koymuştur. Bununla beraber ondaki manevi ilimler
YAZININ DEVAMI

Göznuru Kul Yetiştiren Üstadlar

1 Şubat 20170

Tasavvufun yüce gayesi olan Yüce Mevlamıza nihayetsiz hamdler, insanlığın en güzide mürşidine can-ı gönülden salat ve selamlar olsun. Tasavvufun İslam ümmeti içindeki görevi hali hazırda devam ediyor ve bundan sonra
YAZININ DEVAMI

Hadis-i Şeriflerde Rabıta

1 Şubat 20170

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla; Âlemlerin rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz (Sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem)’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra: Lügatte “العُلْقَة،
YAZININ DEVAMI