İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İlim Yolunda Çekilen Sıkıntılar ilim-yolunda-sikintilar Full view

İlim Yolunda Çekilen Sıkıntılar

İlmi her şeyi kuşatan ve nihayetsiz olan (el-Alîm) Allah Teala’ya sonsuz hamdü senâlar, âlimlerin ve zımnında ilmin değerini en veciz ve beliğ ifadeyle “Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir”1 buyurarak ifade eden Rasûlüllâh sallallâhu aleyhi ve sellem’e, âline ve dîn-i mübîn-i İslâm’ın bizlere ulaşmasında emeği geçen bütün sahâbe-i güzin, tabiîn, etbaü’t-tâbiîn ve bil cümle hamele-i Kur’ân’a salât ve selâm olsun…

İlmin faziletini anlatan, ilme teşvik eden âyet-i kerimelere, hadis-i şeriflere, büyük zatların sözlerine, sohbetlerde, takvim yapraklarında, kitaplarda, çeşitli yerlerde her daim muhatap olabilmekteyiz. Burada bunlara girmeden, yalnızca geçmiş ulemamızın ilim yolunda ne çeşit sıkıntılar çektiklerini, misallerle süsleyerek anlatmaya çalışacağız.

Please Login to Comment.