İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Rasulüllâh’a  İttibanın Dereceleri mektubat Full view

Rasulüllâh’a İttibanın Dereceleri

Dünya ve ukbanın saadetini, kendisinin hayata tatbik edilmesine bağladığı kitabı Keriminde; “Habibim onlara deki; Eğer Allahı (celle celâluhû) seviyorsanız bana uyun ki Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin” (Âli İmran suresi, 31.ayet) buyurarak sevgisinin kazanılmasını; kainatı kendisinin hürmetine yarattığı habibine ittiba edilmesine bağlayan, Allah-u Azimüşşana sonsuz hamdü senalar olsun!

Sonsuz Salât ve Selâmlar: “Sünnetime yapıştığınız müddetçe düşmanlarınıza galip gelmeye devam edeceksiniz. Benim sünnetimden dışarı çıkarsanız, Allah Teâlâ sizi korkutacak kimseleri sizlere musallat edecektir. Benim sünnetime dönünceye kadar bu korku kalbinizden çıkmayacaktır,” buyuran Efendimize (sallallâhu aleyhi ve sellem) olsun.

Her bir ümmet kendisine gönderilen Peygambere iman edip, itaat etmekle ondan menfââtlenmiştir. Onlarca mektubunda Efendimize (sallallâhu aleyhi ve sellem) tabi olmanın lüzumunu anlatan İmam-ı Rabbani (kuddise sirruhû) İkinci cildin 54. Mektubunda tabi olmanın derecelerini anlatırken şöyle buyurmaktadır: