İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mevlânâ Yakub-i Çerhî (Kuddise Sirruhû) altin-silsile Full view

Mevlânâ Yakub-i Çerhî (Kuddise Sirruhû)

Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) on sekizinci altın halkası Mevlânâ Yakub-i Çerhî (kuddise sirruhû) hazretleridir. Uzun adı Yakub b. Osman b. Mahmud el-Çerhî el-Ğaznevî es-Serrezî’dir. Nakşibendî nisbetini ilk olarak Mevlânâ Şâh-ı Nakşibend (kuddise sirruhû) hazretlerinden almış olup, onun vefatından sonra da Mevlânâ Alâuddîn Attâr (kuddise sirruhû) hazretlerinin sohbetine devam ederek kemâle ermiştir.

Mevlânâ Yakub-i Çerhî (kuddise sirruhû) hazretleri Gazne’ye bağlı Çerh  köyünde dünyaya geldi. Kendisine buraya nisbetle Çerhî, Serrez’in ata köyü olması hasebiyle de Serrezî denmiştir. Kaynaklar babasının ve dedesinin de muttaki zatlar olduğunu bildirmektedir.