İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Kurbanın Ruhumuza Nakş Ettiği Mana: Teslimiyet kurbanin-ruhumuza-naks-ettigi-mana-teslimiyet Full view

Kurbanın Ruhumuza Nakş Ettiği Mana: Teslimiyet

İbadetler, her biri muhtelif manaları remz eden fiîliyattan ibarettir. Namaz ubudiyeti, Oruç sabrı, Hac Allah yolunda maddi meşakkatlere tahammülü, Zekât yaratan için dünyadan geçebilmeyi, Kurban ise teslimiyeti remz eder. Bizlerden beklenilen teslimiyeti, kurban ettiğimiz hayvanların ahvâliyle gösterir bize adeta Cenâb-ı Hak. Zira hayvanları insanların emrine ve hizmetine âmâde kıldığını bildiren Allah (celle celâluhû) insanı da kendisine boyun eğmesi; rükû ve secde yapması için yarattığını ifade buyurmaktadır. Bu denklemden hareketle kurbanın insandan istenen bu teslimiyeti sergileyebilmesi için bir öğrenme hareketi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.