İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Allah ve Rasulüne Teslimiyet Konusunda Eksikliklerimiz allah-ve-rasulune-teslimiyet-konusunda-eksikliklerimiz Full view

Allah ve Rasulüne Teslimiyet Konusunda Eksikliklerimiz

İslâm kelimesinin köküne indiğimizde karşımıza çıkacak olan manalar; ‘boyun eğmek, teslim olmak, teslim etmek’ gibi manalar olacaktır. Müslüman olmak; Hakka râm olmak, tevhide ve O’nun hükmüne boyun eğmek, şeksiz ve şüphesiz inanıp teslim olmak demektir. İslâm’ı, İmam-ı Mâtürîdî (rahimehullâh): “Kişinin kendini bütünüyle Allah’a teslim etmesi, sadece ve tamamıyla O’na kulluk edip ortak koşmaması,” şeklinde tanımlarken, İmam-ı Eş‘arî (rahimehullâh)da: “Allah’a tam teslimiyet, hükümlerine boyun eğme ve emirlerine uyma” şeklinde tanımlamıştır.1

Kur’ân-ı Kerîm, Hazreti İbrahim (aleyhisselâm)’ın teslimiyetini: “Hani Rabbi ona: ‘teslim ol!’ buyurmuştu da, o: ‘Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum!’ demişti,”2  hitabıyla bizlere örnek göstermiştir.  Hazreti İbrahim (aleyhisselâm) hakikaten de bu sözünü yerine getirmiş; bunun ispatı olarak canını Nemrut’un ateşine, oğlunu kurban olarak kesilmeye (bıçağa), malını da misafirlere teslim etmiştir. Seksen yaşındayken sünnet olma emri alınca, hiç geciktirmeden keserle sünnet olmuştur.3

Teslim olmanın lüzumunu beyan eden bir başka ayet-i kerimede: “Size azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve (tüm amellerinizi) O’na hâlis kılın! Sonra (hiçbir kimse tarafından) yardım olunmazsınız!”4 hitabıyla müminlerin, hayatın her safhasında Allah Teâlâ’nın rızasını gözetmelerine yönelik ilahî bir ikaz yer almaktadır. Oldukça sarih bir şekilde ifade edilen bu hakikate herhangi bir müminin kayıtsız kalması beklenemez.