İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
(Rasulum) De Ki; Eğer Allah Aşkı Varsa Uyun Bana rasulum-de-ki-eger-allah-aski-varsa-uyun-bana Full view

(Rasulum) De Ki; Eğer Allah Aşkı Varsa Uyun Bana

Bizleri kitabıyla şereflendiren Yüce Rabbimize nice hamdler, o kitabı ümmetine öğreten ilk muallime can-ı gönülden salat ve selamlarımız olsun.

Sahabe efendilerimizin büyüklerinden İbni Mes’ud’a (radıyallâhu anh) Beni Esed kabilesinden bir kadın gelir: “Ey Ebu Abdurrahman (İbni Mes’ud’ un künyesi)! Dövme yaptırana ve yapana, yüzündeki kılları aldırana ve dişlerini güzellik için birbirinden ayırana (seyreltene) senin lânet ettiğini duydum.” der. İbn Mes’ud (radıyallâhu anh): “Ben kim oluyorum ki Rasulullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) lânet ettiğine ve Kur’ân’da olana lânet etmeyeyim?” cevabını verir, kadın: “Ben baştan sona Kur’ân’ın tamamını okudum, fakat böyle bir şeye rastlamadım.” Der. İbn Mes’ud’un (radıyallâhu anh) cevabı şöyle olur: “Eğer gereği gibi okusaydın bulurdun. Zira Allah Teâlâ buyuruyor ki: ‘Peygamber size her ne verdiyse onu alın ve her neyi men ederse onu bırakın!’(Haşr,7) Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) muhakkak ki bunları yasaklamıştır, lanetlemiştir.”1 Kur’an ayetlerinde dövme yaptırana, dişlerini seyreltene açıkça lanet edilmemiştir, böyle bir konuya temas edilmez. Ama Kur’an’da “Peygamber size her ne verdiyse onu alın ve her neyi men ederse onu bırakın” denilmiştir. Bu durumda Peygamber’in dövme yaptırana lanet etmesi, dövmenin haram olduğuna delildir, yani hem hadisten hem de yukarıdaki ayete göre Kur’an’dan delili vardır. Dolayısıyla hadisin yasakladığını aynı zamanda Kur’an’da yasaklamaktadır.