İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • 2017   / 2017 Ağustos   /
  • Mevlana Muhammed Taki Osmani ve Sünnet’in Değeri ve Bağlayıcılığı İsimli Eseri
Mevlana Muhammed Taki Osmani ve Sünnet’in Değeri ve Bağlayıcılığı İsimli Eseri mevlana-muhammed-taki-osmani-ve-sunnetin-degeri-ve-baglayiciligi-isimli-eseri Full view

Mevlana Muhammed Taki Osmani ve Sünnet’in Değeri ve Bağlayıcılığı İsimli Eseri

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla;

Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz (sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem)’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra:

Müslümanlar, siyasi iktidarlarının zayıflamaları neticesinde siyasi, iktisadi, kültürel, ilmi ve daha birçok alanda, bir kısım ecnebi milletlerin hedefi haline gelmiş; özellikle oryantalistler/şarkiyatçılar tarafından ilmi araştırma adı altında çalışmalar yapılarak Müslümanların yaşam, kültür ve dini inançlarıyla ilgili “yanlış bilgi” ve şüpheler yayılmaya çalışılmıştır. İlim kisvesine sokulan bu tür şüphelerin, elbette İslam’ın aslına bir zarar vermesi imkân dâhilinde olmasa da, bir takım Müslümanların İslamî tasavvurlarında sorunlar ortaya çıkartmış ve İslam veya Ehl-i Sünnet dışı yeni fırkaların vücuda gelmesine sebebiyet vermiştir.