İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mevlânâ Hâce Ubeydullâh Ahrâr (Kuddise Sirruhû) altin-silsile Full view

Mevlânâ Hâce Ubeydullâh Ahrâr (Kuddise Sirruhû)

İrfan ve irşad medresesinin müderrisleri olan Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) on dokuzuncu altın halkası arifler ve mürşidler dairesinin kutbu Mevlânâ Hâce Ubeydullah Ahrâr (kuddise sirruhû) hazretleridir. Ziyadesiyle fazilet ve kemal sahibi bir veliydi. Şeyhi Yakub Çerhî (kuddise sirruhû) hazretlerinden emanet aldığı yolu Mevlânâ Muhammed Zâhid (kuddise sirruhû) hazretlerine ulaştırdı.

Mevlânâ Ubeydullah Ahrâr (kuddise sirruhû) yalnızken ve insanlarla beraberken, her zaman ve her yerde, zâhirî ve bâtınî edep kurallarına titizlikle uyardı. Tanıdığı ve tanımadığı kimselere şefkat ve sevgi gösterir, muhtaç olanlara yardım ederdi. Bütün mahlûkâtın hukukuna riayet etmede benzeri yoktu. Cemiyetteyken hizmette en öne geçerdi. Kendisi için meşakkati seçer, dostlarının rahatını kendi nefsine takdîm ederdi. Resulüllah Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hazretlerine ittibası sebebiyle onun güzel ahlaklarını cem etmiş bir zattı.