İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İstiğase ve Tevessül 1 istigase-ve-tevessul Full view

İstiğase ve Tevessül 1

Dergimizin bu sayısında da istiğase hakkında yapılan itirazlara cevap vermeye devam edeceğiz inşallah.

TEKFİRCİNİN İTİRAZI: Selefin istiğase diye söylediğiniz uygulamalarına baktığınızda yetiş ya şeyhim yetiş ya falan diye bir uygulama görmüyoruz. Hiçbir sahabenin, Hazreti Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefatından sonra, ondan böyle bir istekte bulunduğuna dair bir kayıt yoktur. Zikreden varsa, o da müteahhir fukahadandır. Sağ ya da ölü herhangi bir velinin gıyabından olağanüstü bir şey istemek şirktir.

EHLİSÜNNETİN CEVABI: Tekfirci zihniyete sahip itirazcılar yine her zaman yaptıkları gibi insanları saf ve cahil konumuna koyup yalan yanlış bir bilgiyi insanların gözüne baka baka söylüyorlar. Şimdi bakalım, sahabe yetiş ya falan demiş mi dememiş mi?

Related Articles