İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Vird ve Hatim Edebi mursid-ile-huzur-edebi Full view

Vird ve Hatim Edebi

Vird, lügatta, Müslümanın okuduğu Kur’ân veya zikirlerden belirli bir kısımdır. Virdi, Ebu Talip Mekkî (kuddise sirruhu) “Gece ve gündüzden devamlı kula gelen bazı vakitlerdir ki, bu vakti kul Rabbine yaklaşmaya ayırır,” diye tarif etmiştir. İbnü Abbâd er-Randî (kuddise sirruhu) ise “Kulun zahirî ve batınî ibadetlerden kazandığı şeylerden ibarettir,” demiştir. Ahmed Gümüşhanevî (kuddise sirruhu) ise “Vakitlerini zikir, dua, sünnet, vacip ve itaatla imar etmektir,” diye tarif etmiştir. Bu yazımızda kastedilen ise müridin şeyhinden almış olduğu manevi vazifedir.

Bu manevi vazife ehli olana tafsilatlı şekilde anlatılır. Ancak burada kitaplarda zikredilen zaruri olan bazı edepleri zikretmek münasip görülmüştür.

Salik öncelikle asıl iş olan kalbi muhafaza etmenin gereği olarak, abdest alıp boş ve tenha mekânda kıbleye yönelerek teverrük halinin (sağ ayağının üzerine oturup iki ayağını sol tarafından çıkarmak) aksi olarak veya diz üstü oturmalıdır. Dış alakalardan ve meşguliyetlerden irtibatını ve hislerini tamamen kesmelidir. Bundan sonra yirmi beş kere istiğfar etmelidir. Bu mukaddes kervana kabul edilmek için son derece zelilâne ve âcizâne bir halde; kusurunu itiraf ederek ve infial (bu halinden tesirlenip) ile zikre tevfîk ve sünnete ittiba, güzel hatime için dua etmelidir.