İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Tarihselcilik Ve Tarihselcilerin İslam Geleneğinde Aradığı Örnekler tarihselcilik-ve-tarihselcilerin-islam-geleneginde-aradigi-ornekler Full view

Tarihselcilik Ve Tarihselcilerin İslam Geleneğinde Aradığı Örnekler

KITLIK ZAMANINDA HAZRETİ ÖMER’İN (Radıyallâhu Anh) EL KESME CEZASINI (HADD-İ SİRKAT) UYGULAMAMASI

Kur’an, Müslümanlar tarafından takdis edilen ilâhî bir vahiy olduğu gibi, onları dünya ve ahiret saadetine eriştirecek birtakım ilkeleri haiz bir hidayet rehberidir. Kuşkusuz İslam dünyası, Asr-ı Saadet’ten günümüze kadar “muradullah”ı anlamaya çalışan ve bu gayeyle Kitab ve Sünnet ışığında birtakım usuller geliştiren kimselere şahit olmuştur.