İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Fahri Kâinat Efendimizin Yürüme Oturma ve Yaslanma Adabı semail-serif Full view

Fahri Kâinat Efendimizin Yürüme Oturma ve Yaslanma Adabı

Kamil manada tamamlanmış ve kıyamete kadar hükmü baki olan ve iki cihan saadetini vadeden yüce dinimiz “İSLAM,” insana hayatın her alanında yol göstererek “MEDENİ”  yaşama yasalarını ortaya koymuş ve İnsana toplum içerisinde medenice yaşaması için gerekli olan; hak hukuk, görgü-nezaket, adab-ı muaşeret prensiplerini öğreten kaideleri beyan etmiştir.  Karşılıklı muamelelerde ve insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri açıklamış, İnsanı toplum içerisinde tazim ve hürmete layık kılan davranış biçimlerinin aynen uygulamasını ve özümsenip ahlakî bir davranış haline getirilmesini talep etmiştir.

Bu bağlamda yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte insanlık alemine en mükemmel örnek olarak gönderilen, Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) hak, hukuk, görgü, nezaket ve zerafetin emsalsiz örneklerini içeren sünneti seniyyesi yaşam modeli olarak, adab-ı muaşeret kurallarının aslı ve temeli bilinmiş, benimsenmiş ve kabul görmüştür. Zira islam toplumunu inşa etmek için gayret gösteren Peygamber Efendimiz, (sallallâhu aleyhi ve sellem) insanlara, medeni hayatı ve ahlakî davranış biçimlerini öğreten bir öğretici ve her hali ile örnek alınan en büyük rehberdir. O, kendisinden önceki peygamberlerin insanlığa öğrettiği güzel ahlakın tamamlayıcısıdır.  Dolayısı ile Müslüman bir şahıs, Hazreti Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) öğrettiği ve uyguladığı adap ve ahlak prensiplerini, aynen kendi hayatında tatbik edip ahlakî bir davranış haline getirmekle ve getirdiği ölçüde edepli ve medeni olabilir.