İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Ahıskalı Ali Haydar Efendinin  Huzur Dersi Hocalığı ahiskali-ali-haydar-efendinin-huzur-dersi-hocaligi Full view

Ahıskalı Ali Haydar Efendinin Huzur Dersi Hocalığı

Son devir Osmanlı ulemasının önde gelenlerinden olan Ali Haydar Efendi (kuddise sirruhû) günümüzde Gürcistan topraklarında bulunan, Batum şehrine bağlı, Ahıska’da dünyaya gelmiştir. Bu günkü ismi Samtshe-Cavaheti olan bu bölgede, Abastuban, Adigön, Aspinza, Ahılkellek, Azgur ve Hırtız gibi kasabaların ve bu kasabalara bağlı, iki yüzden fazla köyün merkezi olan Ahıska şehri, Türkiye’nin Ardahan ili sınırına 15 km mesafede bulunmaktadır.

Ahıska ismi Türkçe bir kelime olup Ak-Kale veya Yeni-Kale manalarına gelmektedir. Gürcüce söylenişi ise Akhalsihe’dir. Ahıskalılar Selçuklulardan önce bu bölgeye yerleşen Kıpçak Türklerinin torunlarıdır. Ahıska 1068 yılında, Sultan Alparslan tarafından düzenlenen Anadolu seferinde Büyük Selçuklu Devletine katılmıştır. Osmanlı Devletine katılması ise 1578 yılında Sultan 3. Murat zamanında, Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından düzenlenen Kafkasya seferi sırasında olmuştur.