İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Onüçüncü Sayı Başlarken baslarken Full view

Onüçüncü Sayı Başlarken

بسم الله الرحمن الرحيم

Kâinat Kitabı Kur’ân-ı Kerîm

Kur’an-ı Kerim derin düşünülmek için indirilmiştir. Bir müjde ve uyarıcıdır. İnsanlık tarihinin en ibret verici olay ve hatıralarını bünyesinde barındırmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’in içinde hiçbir şüphe ve çelişki yoktur. İnsanları düşünmeye sevk etmek için gelmiştir. İç dünyası kararmış, katı kalpli, merhametsiz, sevgiden mahrum insanlar, onu gereğince anlayamazlar. O; insanlara rahmet ve şifadır.

Bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler, en küçük bir sûresini bile vücuda getiremezler.
O; insanları zora ve çıkmaza sokmak için gelmemiştir. O’nun, önceden hazırlanmış bir kitap halinde toptan gelmeyip, hayatın icaplarına göre parçalar halinde gelmesinin sayısız hikmetleri vardır. Geçmiş toplumların tartışmaya boğdukları birçok konuya o açıklık getirmiştir. O, bir tashih edici kitaptır. Maddî varlığımız için güneş ne ise, manevi varlığımız için Kur’an-ı Kerim odur.
Kur’an-ı Kerim’in öksüz, yetim ve ümmi bir peygambere indirilişinin sayısız hikmetleri vardır. Allah Teâlâ onu Rahman sıfatının bir tecellisi olarak insanlığa öğretmiştir.
O; insandan başka bir varlığın taşıyamayacağı emanettir.
Sözlerimizi Efendi Hazretlerimiz Mahmud Efendi’nin (kuddise sirruhû) veciz sözleriyle bitirelim.
-Elinde Kur’an-ı Kerim olanın ve onunla amel edenin sırtı yere gelmez.
-Kur’an’sız olan insan kör, sağır, dilsiz ve dinsizdir.
-Kur’an ruhtur, insan hiç ruhundan ayrılır mı?
-Yıkılmayan kale istiyorsanız, Kur’an’dan başka çare aramayın!
-Kainat bir medresedir, bu medresenin kitabı Kur’an-ı Kerim’dir.
Selam ve dua ile.

HEYET

Related Articles