İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mevlânâ Muhammed Zâhid (Kuddise Sirruhû) altin-silsile Full view

Mevlânâ Muhammed Zâhid (Kuddise Sirruhû)

Tarikat-ı Nakşibendiyye-i Aliyye’nin (Kaddesallâhu Esrârahum) yirminci altın halkası, müttakîlerin umdesi, mürşidlerin mesnedi ve evliyânın özü olan Mevlânâ Muhammed Zâhid (Kuddise Sirruhû) Hazretleridir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Semerkant’ta yaşamıştır.

Mevlânâ Muhammed Zâhid (Kuddise Sirruhû) asrının en büyük alimlerindendi. Takvası, zühdü ve sünnete ittibasıyla, Sufiyye makamlarında çok mümtaz bir yere erişti. Hâce Ubeydullah Ahrâr (Kuddise Sirruhû) Hazretleri ile karşılaşmadan önce yıllarca meşakkatli riyazetlerle meşgul oldu. Manevî bir teveccühle birlikte Mevlânâ Ubeydullah Ahrâr (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinden inabe aldı ve şeyhinin icazetiyle Nakşibendiyye yolunu (aynı zamanda yeğeni olan) Mevlânâ Derviş Muhammed (Kuddise Sirruhû) Hazretlerine ulaştırdı.