İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Büyükşehirde Namaz buyuksehirde-namaz Full view

Büyükşehirde Namaz

Dinîn, bireyin ana rahmine düşüşünden vefatına kadar dünya hayatının her anını düzenleyen bir kurum olması, insanın hayatının merkezine dinî esasları alıp geriye kalan kısmını bu esaslara göre şekillendirmesi gerektiği anlamına gelmektedir. İnsanlar dinden uzaklaştıkça, dinî esasların da hayatın merkezinden uzaklaştığı bir anlayış gelişti.

İnsan yaratılış itibariyle çalışmak ve dünya geçimini temin etmek zorundadır. Tarım toplumları ya da kendi işini yapanların bu noktada çalışma ve istirahat zamanlarını kendilerine göre belirleme gibi bir tercihleri varsa da, özellikle modernleşmenin etkisiyle insanlar şehirlere göç edip de büyükşehirlerde yaşamaya ve merkezî yönetimle üretim yapan büyük müesseselerde/fabrikalarda çalışmaya başladıktan sonra, bu durum bir problem olarak gündeme geldi.